Međunarodni dan Roma

08. Apr 2022.

Na današnji dan obeležavamo Međunarodni dan Roma u znak sećanja na osnivanje prve velike međunarodne romske civilne inicijative, Međunarodne romske unije 1971.

Više od 40 godina ovaj dan posvećujemo slavljenu romske kulture, jezika, nasleđa, kolektivnog iskustva i podižemo svest o problemima sa kojima se Romi i dalje suočavaju.

Danas se romska zajednica, najveća etnička manjina u Evropi i dalje součava sa višestrukom diskriminacijom i marginalizacijom u Srbiji i širom Evrope.

Većina romske populacije idalje živi u nehumanim uslovima, susreću se sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju.

Ekumenska humanitarna organizacija skreće pažnju na neprihvatljiv jaz između pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih građana i ističe neophodnu posvećenost inkluziji, jednakosti i nediskriminaciji Roma.

Potrebno je učiniti više, dostići društvo koje je zasnovano na principu jednakih mogućnosti gde svako ima pravo glasa i da se svačije mišljenje poštuje.

Čestitamo svim Romima Međunarodni dan Roma  sa željom da se sledeće godine proslavi u znatno boljim okolnostima i sa većim indeksom socijalne uključenosti.