Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade dokumentacije neophodne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj

14. Apr 2022.

EHO objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade dokumentacije neophodne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj - u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK OZAKONJENJA U ROMSKIM NASELJIMA U SELIMA BEGEČ, KAĆ I KOVILJ U NOVOM SADU.pdf
2.1. Finansijska ponuda za usluge i radove LOT 1 - Kać.pdf
2.2. Finansijska ponuda za usluge i radove LOT 2 - Begeč.pdf
2.3. Finansijska ponuda za usluge i radove LOT 3 - Kovilj.pdf
3. Profil ponuđača i registracioni formular - Begeč, Kać, Kovilj.pdf
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Begeč, Kać, Kovilj.pdf

Krajnji  rok  za  dostavljanje  ponuda  je  petak,  06.  maj  2022.  godine  do  14:00  h.
Ponude slati isključivo poštom na adresu:
 
Ekumenska humanitarna organizacija,  
Ćirila i Metodija 21, 21 107 Novi Sad  
sa naznakom “NE OTVARAJ” NOVI SAD - OZAKONJENJE,  
na ruke Sanji Grahovac