Izabrano 25 korisnika EHO podrške samozapošljavanju

alat za samozapošljavanje

10. May 2022.


Ovih dana izabrano je 25 korisnika iz Sremske Mitrovice, Rume, Pećinaca, Sombora i Novog Sada, kojima je EHO obezbedio podršku za samozapošljavanje, u sklopu projekta namenjenog povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope „Podrška za novi početak“. Projektom su delimično podržani i nepovratnici, njih petoro.

Svi oni su prethodno prošli telefonsku Obuku o pisanju biznis plana i selekciju njihovih prijava sa biznis planom od strane Komisije za odabir korisnika podrške. Sledi isporuka traženog alata na kućnu adresu korisnika, uz obaveznu participaciju korisnika u repro materijalu za njihov posao. Osim alata u vrednosti od 750 evra bez PDV-a, korisnici će dobiti i stručnu podršku EHO savetnika u vođenju sopstvenog posla do novembra 2022. godine, a sve u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata i većeg prihoda za njih i njihovo domaćinstvo.

Usluge koje se pružaju su podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).