Održan sastanak EU partnera u okviru Exchange projekta

Učesnici trodenvnog treninga Exchange projekta

23. May 2022.

Tokom protekle nedelje tim projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“ (Exchange of good practices and cooperation in humanitarian action to generate engagement) je zajedno sa evropskim partnerima učestvovao na trodnevnom treningu u Kantu. Teme pomenutog treninga obuhvatile su analizu do sada urađenog u okviru projektnog predloga postavljenih ciljeva. U daljem toku su definisane finale aktivnosti koje predstoje da se urade. Takođe, prisutne organizacije su podelile svoje iskustvo u radu sa volonterima. Kroz drug radni dan uz vođstvo evaluatora, su prikazane slabosti, snage projekta i date su sugestije za uspešnu organizaciju rada. Takođe su podeljeni i instrumenti za evaluaciju volonterskog angažmana. Na završnoj sesiji su definisane naučene lekcije i još jednom označene aktivnosti koje predstoje.

Navedeni projekat EHO realizuje zajedno sa MHD Merhamet Sandžak iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, Dobrotvornom fondacijom Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA)

Pored navedenih partnera u projekat su uključene i sledeće organizacije: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente), Gvatemala, Asociacion de servicios educativos y culturales, Gvatemala, Asociacioj jesus obrero, Peru, Fundacion Alboan,  Estonija, Fundacion servicio jesuita para refugiados Colombia, Girl child network, Kenija, Medicus mundi Italia, Servizio volontario internazionale, Italija, The Ethiopian catholic church social and development commission, Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, u okviru EU Aid Volunteers programa.