Mobilizacija i razvoj romske zajednice

Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj da osnaži romsku zajednicu, kao i da izgradi kapacitete Roma/kinja u romskim naseljima kako bi samostalno i/ili u saradnji sa institucijama, stvorili okruženje sa jednakim mogućnostima za sve pripadnike marginalizovanih grupa. Time se stvaraju jednake mogućnosti i jednak pristup sistemima socijalne zaštite i drugih javnih usluga u lokalnoj zajednici za pripadnike romske zajednice, ali i pospešuje sprovođenje vladavine prava i poštovanje ljudskih prava ne samo Roma/kinja već i drugih marginalizovanih grupa.

Projekat je tokom 2017. godine uspešno realizovan u Gradu Pančevu i Nišu, opštinama Opovo i Kovačica, ali je pratio i napredak grupa i na drugim projektnim lokacijama iz 2015 i 2016.

Organizovana je obuka za 36 učesnika/ca koja se sastojala iz četiri dvodnevna trening modula na temu ljudskih prava, timskog rada, veština komunikacije, pisanja projekata, strateškog planiranja javnog zagovaranja i lobiranja. Takodje je projektni tim pružao kontinuiranu podršku neformalnim i formalnim udruženjima koje su formirane u predhodnim projektnim godinama.

Kao ishod projekta tokom 2017. formirano je šest neformalnih grupa. Registrovana su  2 romska udruženja u 2 opštine/grada (Niš i Kovačica). Projekat je  tehnički opremio ova 2 udruženja, kao i  dodatne 2 neformalne grupe. Takodje je inicirana izrada lokalnih akcionih planova za Rome u Gradu Sremska Mitrovica i Opštini Kovačica, kao i imenovanje lokalnih romskih koordinatora u nekim od partnerskih opština/gradova. Takodje rad i zalaganje učesnika/ca projekata dovelo je da se u Gradu Šapcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Opštinama Kovačica, Opovo, Titel, izdvoje  veća finansijska sredstva za poboljšanje života marginalizovanih grupa na lokalu. Formirana udruženja i grupe uspela su da realizuju 17 različitih javnih akcija/projekata, kojima su podržali preko 1500 osoba.

Period implementacije:1. januar 2018 -  31. decembar 2020. godine

Partneri: Evangelical Lutheran Church in America

Koordinatorka: Stanka Janković > stanka@ehons.org