Gabriela Kovač

Gabriela Kovač radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od marta 2022. godine kao Projektni saradnik. Trenutno je zaposlena na projektu „Podrška u zaštiti i pružanje humanitarne pomoći ljudima u pokretu“.

Gabriela je profesorka solfeđa i muzičke kulture sa višegodišnjim radnim iskustvom u muzičkim zabavištima, osnovnim, srednjim i muzičkim školama. Posvećena je edukaciji i radu sa decom, omladinom i odraslima. Bila je učesnica u aktivnostima  pojedinih nevladinih organizacija koje se bave humanitarnim radom i zaštitom životne sredine.

Pobornik je ljudskih prava, poštovanja različitosti kao i zdravih životnih navika.  

Gabriela je završila Muzičku akademiju u Novom Sadu 2003. godine.

Angažovana je u širokom spektru altivnosti i raznovrsnih je interesovanja.

Svoje slobodno vreme najviše voli da provodi sa porodicom i prijateljima i da boravi u prirodi.

E-mail: gabriela@ehons.org