Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga

Click here to download or preview
Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga.

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Click here to download or preview
Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama:

Zelene dame - informativni liflet

Click here to download or preview
Zelene dame - informativni liflet.

Dijakonija (2002)

Click here to download or preview
Dijakonija.

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći (2002)

Click here to download or preview
Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći.