Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu

Cilj projekta "Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu" je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzitnim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.

Opširnije

Osnaživanje žena i dece izbeglica

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" predstavlja nastavak projekta "Pružanje podrške integraciji žena i dece" koji je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala od maja 2019. godine do februara 2023, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru.

Opširnije