Izdanja EHO i izdanja tematskih mreža u koje je EHO učlanjena

Mostovi za planiranje, monitoring i evaluaciju

Mostovi za planiranje, monitoring i evaluaciju

Klikom na link možete preuzeti knjigu "Mostovi za planiranje, monitoring i evaluaciju".

The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization

The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization

Klikom na link možete preuzeti publikaciju
The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization.

Praktični priručnik za partnerstvo

Praktični priručnik za partnerstvo

Klikom na link možete preuzeti
Praktični priručnik za partnerstvo.

A practical guide to Partnership

A practical guide to Partnership

Klikom na link možete preuzeti
A practical guide to Partnership.

Vodič za nevladine organizacije - izvori finansiranja iz Evropske unije

Vodič za nevladine organizacije - izvori finansiranja iz Evropske unije

A Guide to European Union Funding for NGOs

A Guide to European Union Funding for NGOs

Klikom na link možete preuzeti
A Guide to European Union Funding for NGOs.

Odnosi za medijima - Vodič za organizacije civilnog društva

Odnosi za medijima - Vodič za organizacije civilnog društva

Guide to Media Relations for Civil Society Organisations

Guide to Media Relations for Civil Society Organisations

Priručnik za građanski dijalog na Balkanu

Priručnik za građanski dijalog na Balkanu

Klikom na link možete preuzeti
Priručnik za građanski dijalog na Balkanu.

Guide to Civil Dialogue in the Balkans

Guide to Civil Dialogue in the Balkans

Klikom na link možete preuzeti
Guide to Civil Dialogue in the Balkans.

Tematska izdanja EHO koja se bave upravljanjem migracijama, inkluzijom i zastupanjem prava

Znanjem u svet  jednakosti

Znanjem u svet jednakosti

Publikacija "Znanjem u svet  jednakosti" predstavlja pozitivne primere iz prakse iz dva ciklusa projekta  “Podrška (re)integraciji ugroženih  porodica  koje  se  dobrovoljno vraćaju ili su deportovane iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju” u periodu od  2016.  do  2023.  godine kada podržano 379 porodica sa preko 1860 članova.

Publikacija je u jednom trojezičnom izdanju (srpski, engleski, nemački).

Direktan pregled i skidanje dokumenta: OVDE (PDF, ~3MB, klik na link)

Online izložba "Game!"

Online izložba "Game!"

Izložba „Game“ pokušala je da zabeleži što više takvih tragova koje su migracije, dakle ljudi – izbeglice i migranti ostavili za sobom tokom prošle i ove godine u tri prihvatna, azilantska i tranzitna centra u Vojvodini, Šidu, Subotici i Somboru. U prilog nekom budućem zajedničkom digitalnom svetskom muzeju migracija predstavljamo vam online galeriju radova nastalih na okupacionim radionicama.

Istražite svaki kutak ove izložbe, ulaz je besplatan.

Projekat “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku HEKS/EPER iz Švajcarske.

U tuđim cipelama

U tuđim cipelama

PDF verziju publikacije (100 stana, 6.4 MB) preuzmite OVDE

Štampanu verziju publikacije možete besplatno preuzeti u našoj kancelariji, Ćirila i Metodija 21, svakog radnog dana u periodu od 11:00 – 13:00č

Štampana i PDF publikacija je dostupna na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku!

O nevidljivima, a na javi

O nevidljivima, a na javi

Klikom na link ispod možete preuzeti publikaciju (PDF):

O nevidljivima, a na javi.pdf

Žuljevi i Snovi pletu novi život

Žuljevi i Snovi pletu novi život

Klikom na link ispod možete preuzeti publikaciju (PDF):

Žuljevi i Snovi pletu novi život

Izveštaj o rodno zasnovanim socijalnim i ekonomskim razlikama

Izveštaj o rodno zasnovanim socijalnim i ekonomskim razlikama

Katalog interkulturalnih školskih projekata

Katalog interkulturalnih školskih projekata

Klikom na link možete preuzeti
Katalog interkulturalnih školskih projekata.

Mali katalog interkulturalnih radionica

Mali katalog interkulturalnih radionica

Klikom na link možete preuzeti
Mali katalog interkulturalnih radionica

Predlog politike u oblasti interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji

Predlog politike u oblasti interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji

Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma povratnika

Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma povratnika

Violations of the Rights of Roma Returned to Serbia under Readmission Agreements

Violations of the Rights of Roma Returned to Serbia under Readmission Agreements

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Klikom na link možete preuzeti brošuru
Pravno savetovalište

Rechtsberatungsstelle

Rechtsberatungsstelle

Klikom na link možete preuzeti brošuru
Rechtsberatungsstelle.

Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini, Republici Srbiji

Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini, Republici Srbiji

Pomoć za proterane Rome

Pomoć za proterane Rome

Klikom na link možete preuzeti brošuru
Pomoć za proterane Rome

Ažutipe tradine Romenge

Ažutipe tradine Romenge

Klikom na link možete preuzeti brošuru
Ažutipe tradine Romenge

Izveštaj o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini

Izveštaj o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini

Izdanja tekućih i završenih EHO projekata koji su se bavili radom vezanim za decu

O deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada

O deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada

Klikom na link možete preuzeti rad
O deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada.

About the Children who Live and/or Work on the Streets of Novi Sad

About the Children who Live and/or Work on the Streets of Novi Sad

Korak ka inkluzivnom društvu kroz podršku deci i mladima koji su u riziku da budu uklj

Korak ka inkluzivnom društvu kroz podršku deci i mladima koji su u riziku da budu uključena u život i ili rad na ulici

Podsticanje prosocijalnog ponašanja u okviru nevladanih organizacija - Primer Ekumenske human

Podsticanje prosocijalnog ponašanja u okviru nevladanih organizacija - Primer Ekumenske humanitarne organizacije