Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Klikom na link možete preuzeti Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama:

Dijakonija (2002)

Dijakonija (2002)

Klikom na link možete preuzeti priručnik
Dijakonija.

Izdanja tekućih EHO projekata sa tematikom pomoći u kući i kućne nege

Liflet kućna nega, na srpskom

Liflet kućna nega, na srpskom

Klikom na link ispod možete preuzeti liflet
Pomoć u kući i kućna nega (pdf 7,3 MB)

Izdanja završenih EHO projekata i izdanja tematskih mreža u koje je EHO učlanjena

Vodič za integraciju povratnika (albanski jezik)

Vodič za integraciju povratnika (albanski jezik)

Klikom na link možete preuzeti vodič

Vodič za integraciju povratnika (albanski jezik)

Vodič za integraciju povratnika (nemački jezik)

Vodič za integraciju povratnika (nemački jezik)

Klikom na link možete preuzeti vodič

Vodič za integraciju povratnika (nemački jezik)

Vodič za integraciju povratnika (romski jezik)

Vodič za integraciju povratnika (romski jezik)

Klikom na link možete preuzeti vodič

Vodič za integraciju povratnika (romski jezik)

Vodič za integraciju povratnika

Vodič za integraciju povratnika

Klikom na link možete preuzeti vodič

Vodič za integraciju povratnika (srpski jezik)

Linker decembar 2015, broj 15

Linker decembar 2015, broj 15

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker decembar 2015, broj 15.

Linker jun 2015, broj 14

Linker jun 2015, broj 14

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker jun 2015, broj 14.

Dodatne mere podrške osnovnim školama za inkluzivno obrazovanje na teritoriji Grada Novog Sada (mart 2015)

Dodatne mere podrške osnovnim školama za inkluzivno obrazovanje na teritoriji Grada Novog Sada (mart 2015)

EHO publikacija - Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom

EHO publikacija - Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom

EHO research report - Non/employment of persons with disabilities

EHO research report - Non/employment of persons with disabilities

Linker decembar 2014, broj 13

Linker decembar 2014, broj 13

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker decembar 2014, broj 13.

Linker septembar 2014, broj 12

Linker septembar 2014, broj 12

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker septembar 2014, broj 12.

Linker septembar 2013, broj 12

Linker septembar 2013, broj 12

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker septembar 2013, broj 12.

Linker mart 2013, broj 11

Linker mart 2013, broj 11

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker mart 2013, broj 11.

Linker jun 2012, broj 10

Linker jun 2012, broj 10

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker jun 2012, broj 10.

Linker februar 2012, broj 9

Linker februar 2012, broj 9

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker februar 2012, broj 9.

Pravo na rad osoba sa invaliditetom - Asistivne tehnologije u Srbiji

Pravo na rad osoba sa invaliditetom - Asistivne tehnologije u Srbiji

Linker novembar 2011, broj 8

Linker novembar 2011, broj 8

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker novembar 2011, broj 8.

Linker maj 2011, broj 7

Linker maj 2011, broj 7

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker maj 2011, broj 7.

Linker januar 2011, broj 6

Linker januar 2011, broj 6

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker januar 2011, broj 6.

Linker jun 2010, broj 5

Linker jun 2010, broj 5

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker jun 2010, broj 5.

Linker mart 2010, broj 4

Linker mart 2010, broj 4

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker mart 2010, broj 4.

Vodič kroz institucije, ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom (2007)

Vodič kroz institucije, ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom (2007)

Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (2007)

Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (2007)

"Iz mog ugla" - istraživanje (februar-mart 2007)

"Iz mog ugla" - istraživanje (februar-mart 2007)

Klikom na link možete preuzeti istraživanje
"Iz mog ugla" (februar-mart 2007).

Linker decembar 2006, broj 4

Linker decembar 2006, broj 4

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker decembar 2006, broj 4.

Linker jul 2006, dvobroj 2-3

Linker jul 2006, dvobroj 2-3

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker jul 2006, dvobroj 2-3.
Linker jul 2005, broj 1

Linker jul 2005, broj 1

Klikom na link možete preuzeti časopis
Linker jul 2005, broj 1.