Osnaživanje devojčica i žena Romkinja 2024-2027

Osnaživanje devojčica i žena Romkinja

Trogodišnji projekat Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), podržan je kroz program Evangeličke Luteranske Crkve iz Amerike (ELCA) i ima za cilj da podrži devojčice Romkinje kako bi nastavile svoje obrazovanje i njihove majke i/ili žene iz porodice kako bi za svoju decu stvarale podržavajuće porodično okruženje.

Opširnije
Osnaživanje kroz stručne i profesionalne obuke

Osnaživanje kroz stručne i profesionalne obuke

Pilot projekat usmeren ne socijalno ugrožena lica uzrasta od 17 do 45 godina u Opštini Bačko Gradište ima za cilj da poboljša zapošljivost ciljne grupe, poveća njihov nivo obrazovanja i podstakne održivi život u lokalnoj zajednici, čime se sprečava migracija.

Opširnije
Spremni i uspešni u Nemačku

Spremni i uspešni u Nemačku

Projekat „Spremni i uspešni u Nemačku“ je projekat Dijakonije Baden iz Nemačke i podržava ljude u Albaniji, Armeniji, Etiopiji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Turskoj, Ukrajini, Nigeriji i Srbiji koji žele da se presele u Nemačku. Državljani Rusije se savetuju iz Nemačke. Projekat savetuje i podržava ljude koji žele da se presele u Nemačku iz porodičnih razloga (doseljenje dece ili supruga/e), u poslovne svrhe ili u svrhu obuke.

Opširnije
Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji 2023-2026

Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji 2023-2026

Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva kroz nediskriminatorno, održivo i socijalno odgovorno uključivanje najugroženijih pripadnika romske zajednice i drugih marginalizovanih osoba koje žive u podstandradnim uslovima. Sporazume o partnerstvu u sprovođenju aktivnosti ovog projekta EHO je potpisala sa: grad Niš, grad Kragujevac, opština Velika Plana, opština Kovin, opština Beočin, gradske opštine Zvezdara i Voždovac.

Opširnije
Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

U cilju unapređenja socio-ekonomskog statusa marginalizovanih grupa u Vojvodini, pokrenut je trogodišnji projekat (2022-2025.g) koji se sastoji iz dve komponente: ekonomsko osnaživanje i obrazovna integracija. Planirano je da tokom trajanja projekta 588 pripadnika marginalizovanih grupa u Vojvodini bude podržano kroz ove dve komponente. Period implementacije: 1. jul 2022 – 30. juni 2025. godine. Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa

Opširnije
Dnevni centar za decu i mlade sa invaliditetom

Dnevni centar za decu i mlade sa invaliditetom

Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge podrazumevaju usluge psihološke i defektološke kliničke procene i dijagnostike, logopedski, oligofrenološki i psihološki tretmani dece i individualni tretman-rehabilitacija dece uzrasta 0-18 godina, savetovanja roditelja.

Opširnije
Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

Cilj trogodišnjeg projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju).

Opširnije
Edukativne radionice - Publikacije papirno pozorište

Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici

Projekat "Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od avgusta 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti podržavaju se deca i mladi, njihove porodice u nastojanju da se redukuje broj onih koji ulicu vide kao glavni faktor identifikacije, te poveća broj uključenih u redovne društvene i obrazovno-vaspitne aktivnosti.

Opširnije