Godišnji izveštaji

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2022. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2022. godinu.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2021. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2021. godinu.

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2020. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2020. godinu.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2019. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2019. godinu.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2018. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2018. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2017. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2017. godinu.

IZVEŠTAJ za 25 godina EHO

Klikom na link možete preuzeti
IZVEŠTAJ za 25 godina EHO
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2016. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2016. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2015. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2015. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2014. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2014. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2013. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2013. godinu
.

IZVEŠTAJ za 20 godina EHO

Klikom na link možete preuzeti
IZVEŠTAJ za 20 godina EHO
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2012. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2012. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2011. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2011. godinu
.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2010. godinu

Klikom na link možete preuzeti
GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2010. godinu
.

Razvoj civilnog društva

Usluge socijalne zaštite

Dijakonija

Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Klikom na link možete preuzeti Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama:

Zelene dame - informativni liflet

Klikom na link možete preuzeti
Zelene dame - informativni liflet.

Dijakonija (2002)

Klikom na link možete preuzeti priručnik
Dijakonija.

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći (2002)

Klikom na link možete preuzeti
Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći.

Ekumenska i međuetnička saradnja

Ekumenski zbornik 2006-2013

Klikom na link možete preuzeti
Ekumenski zbornik 2006-2013.

Ekumenski zbornik (broj 4)

Klikom na link možete preuzeti
Ekumenski zbornik (broj 4).

Ekumenski zbornik (broj 3)

Klikom na link možete preuzeti
Ekumenski zbornik (broj 3).

Ekumenski zbornik (broj 1 i 2)

Klikom na link možete preuzeti
Ekumenski zbornik  (broj 1 i 2).

Mapa verskih zajednica u Novom Sadu / Religious Communities in Novi Sad

Klikom na link možete preuzeti
Mapa verskih zajednica u Novom Sadu
na srpskom

Religious Communities in Novi Sad
na engleskom

Ekumenska povelja / Charta Oecumenica

Klikom na link možete preuzeti
Ekumenska povelja / Charta Oecumenica.

Evropa i evangelička dijaspora, temelji protestantizma kao doprinos evropskoj porodici (zajednici, kući)

Ostalo

Softver za e-pristupačno obrazovanje

Softver za radno i socijalno osposobljavanje dece sa smetnjama u razvoju odnosno osoba sa invaliditetom, klik na sliku ispod:

Softver za e-pristupačno obrazovanje

Dokumenti

Statut

Klikom na link možete pogledati ili preuzeti Statut EHO (Delovodni broj D111/22 od 17.11.2022.)

Strateški plan

Klikom na link možete pogledati ili preuzeti Strateški plan EHO za period 2019-2023.

30 godina EHO