Izložba "Otisak dobročinstva" - 30 godina Ekumenske humanitarne organizacije

Pred vama je digitalna izložba fotografija koje su predstavljene u Kulturnoj stanici "Barka" u Novom Sadu u periodu 10-16. oktobra 2023.
Izložba „Otisak dobročinstva“ sadrži dokumentarne fotografije nastale tokom 30 godina rada Ekumenske humanitarne organizacije.
Želja nam je da kroz 30 fotografija, nastalih od 1993. godine do danas, ne prikažemo samo šta je Ekumenska humanitarna organizacija radila u tom periodu, već ono što je još važnije, želimo da ovim našim „Otiskom dobročinstva“ poručimo da za dobra dela uvek ima prostora i načina da se ona ostvare. Svi mi možemo menjati svet nabolje!
Na fotografijama su aktivnosti EHO od 90-ih kao što su distribucija humanitarne pomoći domicilnom i izbeglom stanovništvu, rad mobilnog medicinskog tima i humanitarne apoteke,  besplatne kuhinje, rad sa interno raseljenim licima, Romima, osobama sa invaliditetom, starima, sa ljudima koji su bili pogođenima poplavama ili oštrim zimama, do skorijeg vremena i rada sa ljudima u pokretu i izbeglicama, decom i mladima...
Svaka fotografija ima svoju priču i istoriju. Pređite kursorom preko slike za više informacija, a za uvećanu sliku, kliknite na istu.

Primer saradnje između Ekumenske humanitarne organizacije i Instituta za onkologiju Vojvodine u kojem se pruža praktična, socijalna i emotivna podrške pacijentima koji borave na Institutu.   Na fotografiji: Tim volonterki na projektu Zelene dame Autor/ka/i fotografije: Borka Vrekić Mlada povratnička porodica nakon ugradnje stolarije, 2021. Sanacija objekta, 2012.
Besplatna kuhinja, 1993 – 2001. Klub za seniore, 2011. Dodatna podrška u učenju, 2021.
Dodela pomoći nakon poplava u Banatu, 2006. Migrantsko dete na prozoru autobusa na putu prema Zapadu, 2016. Izgradnja EHO centra, 2005.
Svratište za decu i mlade, 2011. Kućna poseta negovateljice, 2011. Podela gotovinskih kartica u Prihvatnom centru Krnjača, 2022.
U novom kupatilu, 2022. Realizacija interkulturalnog školskog projekta u Opovu, 2014. Podrška u povrtarstvu - rasad paradajza, 1997.
Obilazak poplavljenog područja, 2014. Pranje veša i podela garderobe, 2001. Punkt besplatne kuhinje, 1997.
Podela ogreva, 2012. Javna akcija - Hodajmo za život, 2005. Lični pratilac deteta Raška, 2022.
Klub za starije osobe, 2022. Humanitarna apoteka i mobilni medicinski tim, 1997. Druženje mladih, 1998.
Molitve za mir, 1994. Podela humanitarne pomoći, 1996. Školica u naselju Bangladeš, 2000.
Obrazovanje uz nove softvere i pametne table za vreme COVID19 pandemije, 2020. Nova truba za porodicu Cvetković u Lebanu, 2021. Trening o prevenciji porodičnog nasilja u Bačkom Gradištu, 2021.