Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena je aktivnost koja se odvija u kontinuitetu već punih 30 godina. U ekumenskom radu učestvuju hrišćanske iz 5 crkava: Slovačke evangeličke a.v. crkve, Hrišćanske reformatske, Evangeličke metodističke, Grkokatoličke i Rimokatoličke crkve. U okviru ovog rada organizuju se razni ekumenski i interrreligiozni susreti, seminari i konferencije.

Opširnije