Softver za e-pristupačno obrazovanje

Softver za radno i socijalno osposobljavanje dece sa smetnjama u razvoju odnosno osoba sa invaliditetom, klik na sliku ispod:

Softver za e-pristupačno obrazovanje