Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Klikom na link možete preuzeti Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama:

Zelene dame - informativni liflet

Klikom na link možete preuzeti
Zelene dame - informativni liflet.

Dijakonija (2002)

Klikom na link možete preuzeti priručnik
Dijakonija.

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći (2002)

Klikom na link možete preuzeti
Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći.