Održan profesionalni trening za volontere

Učesnici treninga

30. May 2022.

Tokom prethodnog vikenda održan je trening za volontere uključene u aktivnosti projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Takođe kako je EHO tokom 2022.godine organizovao i stručnu prasku za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta Novi Sad, smer socijalni rad, u trening su bili uključeni i studenti navedenog profesionalnog usmerenja. Na temu Upravljanje konfliktima, psihološkinja Dragana Ćuk Milankov je kroz svoje višegodišnje obrazovno i radno iskustvo uvela buduće profesionalce u proces konstruktivne komunikacije i predstavila temelj konstruktivnog pristupa u rešavanju konfliktnih situacija. Kroz praktične vežbe učesnici su imali priliku da pod vođstvom trenerice razviju odgovore konstruktivnog pristupa u komunikaciji, kako na profesionalnom tako i na svakodnevnom nivou. Profesionalni trening je jednogodišnja prilika za volontere da razviju svoje kapacitete i da se na sveobuhvatan način pripreme za svoje buduće profesionalno delovanje.

Gore navedeni projekat se realizuju uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča, a cilj projektnih aktivnosti jeste pružanje podrške kroz koju će svako naći svoje mesto u društvu, kako deca i mladi koji se direktno podržavaju, tako i volonteri kao budući profesionalci.