U susret Međunarodnom danu deteta

Predstava Lav i miš

01. Jun 2022.

Unazad 97 godina obeležava se dan kojim se na Međunarodnom nivou promovišu dečja prava i dobrobiti. U skladu sa datim EHO kroz mnogobrojne projekte i programe pruža podršku deci koja usled teških materijalnih uslova su često odvojeni od neophodnih sredinskih uticaja koji ih vode ka sigurnom odrastanju i budućnosti. U tom pravcu u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ , koji se realizuje uz podršku H.Stepic fondacije, sprovode se aktivnosti kojima se doprinosi podržavanje uključenosti dece u školski sistem, kao i organizacija aktivnosti koje su sastavni deo dečijih radosti. Tako, pored edukativne radionice koja je realizovana sa predškolskom grupom dece, organizovana je i predstava za decu pod nazivom Lav i miš. Nakon održanih aktivnosti deca su imala priliku da se druže sa glumcima i sa volonterima i da kroz neformalni razgovor popričaju o onome što ih čini srećnim. Ujedno ovom prilikom sa decom i roditeljima je podeljena informacija da će od kraja juna krenuti pripremne edukativne radionice  sa ciljem pripreme dece za 1.razred. Pomenuto ujedno i predstavlja III fazu modela podrške pri tranziciji dece iz predškolskog u školsko okruženje.