Stvaraj umetnost sa ljudima u pokretu!

Oglas za posao

03. Jun 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje konkurs za:

1. Voditelja/ku muzičkih radionica u prihvatnom centru u Subotici 
2. Voditelja/ku radionice crtanja/slikanja/stripa u prihvatnom centru u Somboru
3. Voditelja/ku radionica rukotvorina (heklanje, štrikanje, vez..) u prihvatnom centru u Šidu

na projektu  “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”

Ekumenska humanitarna organizacija je jedna od vodećih organizacija civilnog društva u Srbiji koja kroz praktično delovanje doprinosi izgradnji pravednog društva u kome se poštuju različitosti. Ciljne grupe EHO-a su ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. 

Cilj projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzicionim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.  

Naziv pozicije:  Voditelj/ka radionica

Vremenski okvir: jul – decembar 2022. 

jul – novembar 2022. – Tokom jednog meseca održava se 8 radionica. 1 radionica podrazumeva okvirno 2 sesije u trajanju od 90 minuta u toku jednog dana. Vremenski okvir je fleksibilan i zavisi od vrste aktivnosti. 

decembar 2022. - Organizovanje izložbe produkata nastalih u toku radionica.

Status: Ugovor o autorskom delu

Potrebni su nam voditelji/ke umetničko kreativnih radionica koji će osmisliti i voditi radionice na kojima će primeniti svoje veštine kao što su pevanje, sviranje, pokret, ritam, crtanje, slikanje, heklanje... i zajedno sa ljudima u pokretu stvarati muziku, oslikavati platna, heklati šalove... 

Kao podršku migrantima koji borave u pomenutim prihvatnim centrima organizujemo okupacione radionice koristeći umetnost kao metodologiju za psihosocijalnu podršku. Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu kreativni proces i pozitivno utiču na dobrobit pojedinca. Otvaranjem prostora za kreativne procese i davanja mogućnosti za stvaranjem opipljivih dela dajemo osećaj povezivanja kao i doprinosa i učešća u društvu.  

Metodologija koju koristimo poziva na kreativnost i učešće na mestima gde deca i zajednice žive u strahu, nepoverenju i izolaciji. Voditelji/ke radionica deleći svoje veštine, uspostavljaju veze, pružaju olakšanje i obezbeđuju preko potreban siguran prostor. 

Umetnost je univerzalan i intuitivan jezik, koji omogućava međukulturalnu komunikaciju, hrani pozitivnu svest, radoznalost i dijalog među ljudima. 

 

Ko su učesnici na radionicama? 

Migranti koji borave u prihvatnim centrima. 

Ljudi u pokretu se u prihvatnim centrima zadržavaju od nekoliko dana do nekoliko meseci pa čak i godina.. te će učesnici/ce na radionicama biti promenljivi. Što znači da treba imati otvoren koncept za radionice na koje mogu da se priključuju i novi ljudi. Okviran broj učesnika na jednoj radionici je 15. 

 

Prijava na konkurs:

Kandidati/kinje koji su zainteresovani da se pridruže našem timu i smatraju da ispunjavanju uslove ovog konkursa, treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na: milica@ehons.org 

Mejl nasloviti: Prijava za voditelja/ku radionica (navesti koju radionicu) na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”

Nakon pregleda pristiglih prijava, kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u najuži krug.

Rok za prijavu je: 14.06.2022. do 16:00č