Pružena stručna praksa budućim socijalnim radnicima

Profesionalna obuka za studente

02. Jun 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija je tokom aprila i maja sprovela stučnu praksu za studente Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, smer socijalni rad. Program stručne prakse uključivao je organizaciju minimum 5 aktivnosti, a sa ciljem upoznavanja studenata sa specifičnostima rada sa društvenim grupama kojima je potrebna dodatna podrška. U tom smislu, studenti su bili uključeni u aktivnosti projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Navedeni projekat se 12 godinu zaredom realizuje uz podršku H.Stepic fondacije. Aktivnosti koje se u okviru projekta sprovode doprinose razvoju inkluzivnog društva. Pored direktne podrške na terenu, u koju su uključeni volonteri i vršnjački edukatori, podrška se sprovodi i u okviru obrazovno-vaspitnih institucija koje deca iz 3 podstandardna naselja na teritoroji grada Novog Sada pohađaju.

Pored navedenog studentima je pružena i mogućnost učešća na treningu na temu Upravljanje konfliktima čime se zaokružila celina stručnog usavršavanja. U narednom periodu EHO će nastaviti da sprovodi program stručne prakse u saradnji sa gore navedenim Univerzitetom.