Održana zdravstvena radionica u Caritas-u u Ruskom Krsturu

03. Jun 2022.

U okviru projekta „ Prevencijom do ranog otkrivanja malignih obolenje kod žene iz ruralnih oblasti Vojvodine „ koji se ušao u drugu godinu svoje implementacije održana je zdravstvena radionica u Caritas-u, u Ruskom Krsturu. U utorak, 31. maja u prostorijama Caritasa okupilo se oko 15 žena koje su vrlo aktivno učestvovale u radionicama i imale dosta pitanja za Dr Zitu Belić, koja je održala glavnu radionicu. Doktorka je pored ostalog skrenula pažnju ženama da je ovo vreme- vreme postcovida posebno značajno u smislu prevencije i redovnih zdravstvenih pregleda iz razloga što su posledice dejstva ovog virusa još uvek nepoznate i nedovoljno ispitane. Za očekivati je da i ovaj virus doprinosi pogoršanju i nastanku mnogih drugih bolesti i poremećaja. Biti informisane o malignim bolestima, o načinima prevencije i spremne da tražimo od naših izabranih lekara da nas upute na preventivne preglede na koje imamo (u skladu sa godinama) pravo, bila je glavna poruka ove radionice.