Konkurs za voditelje/ke sportskih aktivnosti "Sport za fizičko i mentalno zdravlje ljudi u pokretu"

09. Jun 2022.

09.06.2022.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Ćirila i Metodija 21, Novi Sad
www.ehons.org

 

SPORT ZA FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE LJUDI U POKRETU

 

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje konkurs za:

  1. 1.      Voditelja/ku sportskih aktivnosti u prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu

na projektu  “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”

Ekumenska humanitarna organizacija je jedna od vodećih organizacija civilnog društva u Srbiji koja kroz praktično delovanje doprinosi izgradnji pravednog društva u kome se poštuju različitosti. Ciljne grupe EHO-a su ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. 

Cilj projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzicionim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.  

Naziv pozicije:  Voditelj/ka sportskih aktivnosti

Vremenski okvir: jul – decembar 2022.

Tokom jednog meseca održava se 9 radionica. Po 3 u svakom centru. Vremenski okvir je fleksibilan i zavisi od vrste aktivnosti.

Status: Ugovor o autorskom delu

Potrebni su nam voditelji/ke sportskih aktivnosti.

Mogu se prijaviti osobe koje se bave bilo kojim sportskih aktivnostima, a voljne su da svoje znanje, iskustvo, strast i volju podele sa migrantskom populacijom smeštenom u tri prihvatna centra.

Kao podršku migrantima koji borave u pomenutim prihvatnim centrima organizujemo okupacione radionice koristeći sport kao metod za psihosocijalnu podršku.

Sportske aktivnosti stvaraju osećaj zajedništva i pripadnosti. Imaju potencijal za društvenu inkluziju i daju nam prostor da dopremo do migrantske zajednice.

Možete organizovati turnire odbojke, fudbala, igre bez granica, raditi gimnastiku, vežbe disanja.. šta god smatrate da će doprineti boljem psihofizičkom zdravlju ljudi u pokretu.

 

Šta želimo da postignemo sportskim aktivnostima koje ćemo organizovati u prihvatnim centrima?

Individualnu korist (zdravlje, kondicija, suočavanje sa stresom, poboljšanje kvaliteta života), društvenu korist (borba sa izolacijom i izgradnja društvenih mreža) i dobrobit zajednice (koristeći sport kao sredstvo za komunikaciju između migranata i domaćina/lokalnih zajednica).

Ko su učesnici na radionicama?

Migranti koji borave u prihvatnim centrima.

Ljudi u pokretu se u prihvatnim centrima zadržavaju od nekoliko dana do nekoliko meseci, pa čak i godina…te će učesnici/ce na radionicama biti promenljivi. Što znači da treba imati otvoren koncept za sportske aktivnosti na koje mogu da se priključuju i novi ljudi. Okviran broj učesnika na jednoj radionici je 15 - 25. Broj može biti sklon promenama.   

 

Prijava na konkurs:

Kandidati/kinje koji su zainteresovani da se pridruže našem timu i smatraju da ispunjavanju uslove ovog konkursa, treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na: milica@ehons.org

Mejl nasloviti: Prijava za voditelja/ku sportskih radionica na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”

Nakon pregleda pristiglih prijava, kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u najuži krug.

Rok za prijavu je: 20.06.2022. do 16:00č