Podeljene nagrade za učesnike radionice Sportske aktivnosti

14. Jun 2022.

Tokom proteklog vikenda, a u susret Međunarodnom danu borbe protiv dečijeg rada koji se obeležava 12. juna, učesnicima radionice Sportske aktivnosti su uručene nagrade, u vidu patika i lopti.

Data aktivnost deo je projekta "Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Direktno u realizaciju aktivnosti su uključeni volonteri za terensku podršku i vršnjački euktatori osnaženi za pružanje direktne podrške deci i mladima na terenu.

Aktivnost je započeta u aprilu mesecu, a tokom letnjeg perioda sledi pauza. Od septembra se kreće sa nastavkom realizacije.

Cilj aktivnosti je pružiti smislenu organizaciju slobodnog vremena i dati doprinos pri izgradnji inkluzivnog društvenog konteksta. Opisana projektna aktivnost se 4 godinu zaredom sprovodi u saradnji sa strukovnim Udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“.

Projekat se od 2009.godine realizuje uz podršku H.Stepic fondacije.