Podeljene gotovinske kartice u 13 prihvatnih centara

14. Jun 2022.

Da bi podržali najugroženije migrante smeštene u prihvatnim centrima kroz projekat “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” obezbedili smo novčanu pomoć kroz gotovinske kartice, koje će se dodeljivati svakog meseca u periodu od maja do decembra 2022. Gotovinske kartice imaju za cilj da na neki način povrate ljudima dostojanstvo, dajući im fleksibilnost da samostalno procene svoje specifične potrebe. Projekat će podržati oko 3.400 migranata sa specifičnim ranjivostima, tokom 8 meseci, koji će biti birani uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije

Tokom maja podelili smo 639 keš kartice u 13 prihvatnih, azilantskih i tranzitnih centara u Srbiji: Adaševci, Bogovađa, Bosilegrad, Kikinda, Krnjača, Obrenovac, Preševo, Principovac, Sombor, Subotica, Sjenica, Tutin i Šid. 

Gotovinske kartice imaju pravo da prime ljudi koji borave minimum 2 nedelje u centru a pripadaju sledećim kategorijama:  
1. Porodice koje ispunjavaju sledeće kriterijume dobijaju 1 gotovinsku karticu po odrasloj osobi u porodici:  
1.1 Višečlane porodice (više od 4 člana)  
1.2 Porodice sa članom koji ima hroničnu bolest i/ili sa invaliditetom / mentalnom bolešću  
1.3 Porodice sa starijom osobom – 65+ 
1.4 Porodice sa adolescentkinjama  
2. Samohrani roditelji (samohrani otac / samohrana majka) 
3. Trudnice4. Osobe sa invaliditetom (mentalnim i/ili fizičkim) 
5. Starije osobe 65 + (samac / samica)  
6. Samci/samice sa hroničnim bolestima 
7. Migranti koji dobrovoljno (volonterski) podržavaju svakodnevni život u Prihvatnim centrima

Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska