Završna konferencija „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID 19 u 18 jedinica lokalne samouprave“

16. Jun 2022.

U utorak, 14.06.2022. godine u Palati Srbija, održana je završna konferencija projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID 19 u 18 jedinica lokalne samouprave“.

Projekat sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u okviru programa Nemačke razvojne saradnje GIZ „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok su partneri na projektu Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija.

Na konferenciji su prikazani postignuti rezultati iz komponenti obrazovanja, informisanja, vodosnabdevanja i tehničke podrške.

Ekumenska humanitarana organizacija, kao podimplementacioni partner na jednom od četiri polja intervencije „pristup vodi", koordinira sprovođenje aktivnosti u sedam lokalnih samouprava: Kanjiža, Alibunar, Zenjanin, Kovin, Stara Pazova, Smederevska Palanka i Valjevo, gde je omogućen je pristup čistoj pijaćoj vodi  za više od 500 porodica i dve škole.

Konferenciju su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i GIZ