Održan trening za volontere na temu Psihološka prva pomoć

21. Jun 2022.

U Novom Sadu u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, 19.06. održan je jednodnevni trening na temu – Psihološka prva pomoć za projektni tim i volontere koji će biti uključeni u aktivnosti na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”. 

Aktivnosti na projektu uključuju: Podelu keš kartica u 13 prihvatnih/azilantskih/tranzitnih centara u Srbiji, podelu higijenskih paketa u 5 prihvatnih centara (Adaševci, Principovac, Sombor, Subotica i Šid), okupacione radionice u tri prihvatna centra (Sombor, Subotica i Šid) kao i radionice dokumentarnog filma u tri prihvatna centra (Sombor, Subotica i Šid). 

Sve aktivnosti predviđene projektom će se realizovati uz podršku volontera iz lokalnih zajednica Subotice, Šida i Sombora a ovaj trening je imao za cilj da pripremi volontere za podršku u sprovođenju navedenih aktivnosti.  Trening su vodile Slavica Ranisavljev Kovačev i Frančeska Fornari.

Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska.