Održana razmena praksi u radu između tutora i tutora vršnjaka iz četiri osnovne škole

Održana razmena praksi u radu između tutora i tutora vršnjaka iz četiri osnovne škole

24. Jun 2022.

Razmena praksi u radu između četiri osnovne škole u opštinama Žabalj i Smederevska Palanka održana je u subotu, 11. juna i 18. juna 2022. godine. Navedeni događaj je organizovala Ekumenska humanitarna organizacija u saradnji sa O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, Đurđevo, O.Š. “Olga Milošević”, Smederevska Palanka i O.Š. “Heroj Radmila Šišković”, Smederevska Palanka.

Tokom ovih događaja tutori angažovani u navedenim školama su razmenili iskustva u pružanju inovativne socijalno-obrazovne usluge, koja je namenjena deci iz društveno osetljivih grupa, koja su u riziku od socijalnog isključivanja i napuštanja obrazovnog sistema. Takođe, tutori i deca koja su deo ovog programa, imali su priliku da učestvuju u raznim aktivnostima, organizovane su radionice crtanja i pevanja, obilazak jezera Jegrička i jezera Kudreč, takođe su obavljali razne školske zadatke uz pomoć tutora.

Inovativnu socijalno-obrazovnu uslugu naša organizacija pruža u okviru projekta Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022. Projekat finansira HEKS EPER, Švajcarska.