EHO učestvovao na sastanku radi umrežavanja aktera na lokalnom nivou u Novom Sadu

Sastanak Hotspot DIMAK

30. Jun 2022.


Povodom početka rada DIMAK Hotspot jedinice, 29.06.2022 god. u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu, održan je sastanak na kome je i EHO imao svoje predstavnike.

Ova Hotspot jedinica u Novom Sadu je deo Nemačkog informativnog centra za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) i radiće u okviru Migracionog servisnog centra Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu.

U ime Vlade Savezne Republike Nemačke i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u Srbiji sprovodi globalne programe „Migracije za razvoj“ (PME) i  „Migracije i dijaspora“ (PMD). Globalni program PME deo je šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“ (PPH). Oba programa nude sveobuhvatno savetovanje u DIMAK centru.

Sastanak je organizovan u cilju predstavljanja budućih aktivnosti DIMAK Hotspot jedinice u Novom Sadu, a koje se odnose na pružanje pomoći povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja i lokalnom ugroženom stanovništvu da se socijalno i ekonomski (re)integrišu u život u Srbiji, kao i pružanje savetodavnih usluga i informacija u vezi sa regularnim migracijama. Istovremeno, na sastanku su okupljeni relevantni akteri na lokalnom nivou iz lokalne samouprave, državnih institucija i organizacija civilnog društva, koji su u direktnom kontaktu sa povratnicima i socijalno ranjivim kategorijama društva, radi uspostavljanja saradnje među ovim akterima u cilju multisektorskog pristupa u pružanju pomoći ovim ciljnim grupama. Bili su prisutni predstavnici DIMAK-a i PME i PMD programa, više uključenih sektora Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu, Centra za socijalni rad u Novom Sadu, Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma, gradska Koordinatorka za romska pitanja, rukovodioci Grupe za zapošljavanje u Novom Sadu, predstavnik Policijske uprave, Udruženja romskih studenata, Praxis-a, kao i direktor škole za osnovno obrazovanje odraslih u Novom Sadu.

Predstavnici EHO-a predstavili su tom prilikom svoj rad sa navedenim grupama u sklopu projekta „Podrška za novi početak“, koji je upravo deo PME programa u Srbiji, kao i projekta „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko istraživanje“ i pozvali prisutne na dalje unapređenje saradnje u ovoj oblasti.