Počela podela opreme ovogodišnjim korisnicima EHO Podrške za samozapošljavanje

Poseta GIZa

11. Jul 2022.


U okviru projekta namenjenog povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope „Podrška za novi početak“, početkom jula 2022. godine, započela je isporuka opreme za samozapošljavanje korisnicima kojima je ove godine odobrena ta podrška.

Ovu podršku je dobilo 20 povratnika, kao i 5 nepovratnika iz marginalizovanih grupa stanovništva, prvenstveno sa teritorije projektnih lokacija (Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci), ali i sa teritorije Vojvodine (Sombor i Novi Sad). Oni su prethodno prošli telefonsku Obuku o pisanju biznis plana i selekciju njihovih prijava sa biznis planom od strane Komisije za odabir korisnika podrške. Osim traženog alata u vrednosti do 750 evra bez PDV-a, korisnici dobijaju i stručnu podršku EHO savetnika u vođenju sopstvenog posla do novembra 2022. godine, a sve u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata i većeg prihoda za njih i njihovo domaćinstvo.

Prilikom prve isporuke 4. Jula u Sremskoj Mitrovici, bili su prisutni i predstavnik GIZ Srbija Marija Dragić, Projektni Menadžer/PME kontakt osoba za saradnju sa OCD u Srbiji, kao i Ana Birgeš, EHO Koordinator projekta, koji su se na licu mesta uverili u zadovoljstvo korisnika dobijenom opremom. Tom prilikom korisnicima je isporučena oprema za pranje kola, tepiha i nameštaja, za molersko-farbarske radove , kao i alat za građevinsko-zanatske radove.

Usluge koje se pružaju su podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).