Stvaraj filmove sa ljudima u pokretu!

26. Jul 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje konkurs za:
Voditelja/ku radionica dokumentarnog filma u prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”
Cilj projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzicionim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.
Septembar – novembar 2022. – Potrebno je održati 12 radionice, po 4 radionice u svakom navedenom prihvatnom centru. Vremenski okvir je fleksibilan.
Decembar 2022. - Organizovanje projekcije nastalih filmova.
Radionice će se održavati u prihvatnim centrima. U svakom centru će 5 volontera i 5 zainteresovanih mladih ljudi koji borave u prihvatnim centrima, raditi zajedno tokom 4 dana na stvaranju kratkog dokumentarca ili više kratkih dokumentaraca. Volonteri i ljudi u pokretu će zajedno kreirati scenarije filmova, pričajući svoje lične priče o putu, poteškoćama i ukupnom iskustvu njihove migracije.
Potrebne kvalifikacije i iskustvo:
• Relevantno iskustvo na polju stvaranja dokumentarnih filmova
• Relevantno iskustvo u vođenju radionica
• Senzibilisanost i otvorenost za rad sa ranjivim društvenim grupama;
• Aktivno znanje engleskog jezika;
• Sposobnost rada u timu;
• Posvećenost, efikasnost, fleksibilnost, želja za rezultatima, poštovanje različitosti;
Prijava na konkurs:
Ukoliko smatrate da imate relevantno iskustvo i želite da se pridružite našem timu, pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na: milica@ehons.org
CV treba da sadrži opis relevantnog iskustva.
Mejl nasloviti: Prijava za voditelja/ku radionica dokumentarnog filma na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu”
Nakon pregleda pristiglih prijava, kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u najuži krug.
Rok za prijavu je: 09.08.2022. do 16:00 časova.