POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

01. Aug 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija upućuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i isporuku građevinskog materijala kako je definisano uslovima i dokumentaciji u ovom pozivu - vidi ispod:

1. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku građevinskog materijala - Zvezdara 2022
2. EHO Lista GRAĐEVINSKI MATERIJAL - Zvezdara 2022
3. EHO Lista PROZORI I VRATA - Zvezdara 2022
4. Profil dobavljača i registracioni formular - Zvezdara 2022
5. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Zvezdara 2022

Krajnji rok za podnošenje ponuda je ponedeljak 15. avgust 2022. godine., do 14:00 časova.

Ponude slati isključivo poštom na adresu:

Ekumenska humanitarna organizacija
Ćirila i Metodija 21
21 000 Novi Sad
sa naznakom
„NE OTVARAJ“ - GRAĐEVINSKI MATERIJAL, ZVEZDARA
na ruke Sanji Grahovac