Završena podela školskog pribora

Podrška za decu pred početak školske 2022 2023

17. Aug 2022.

Tokom prethodne nedelje volonteri za terensku podršku, sproveli su IV fazu modela podrške deci pri tranziciji iz predškolskog u školsko okruženje. Data aktivnost deo je projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Naime, pomenuti model sadrži pet faza, koje uključuju pružanje podrške pri upisu dece u prvi razred, praćenje dinamike upisa, potom organizaciju edukativnih radionica tokom letnjeg perioda, uz distribuciju školskog pribora. Kako bi se postigla sveobuhvatna podrška po početku školske godine volonteri za edukativnu podršku nastavljaju da pružaju podršku deci u učenju u okviru osnovnih škola koje deca pohađaju. Distribucijom su obuhvaćena deca iz podstandardnih naselja na teritoriji Grada Novog Sada. Ukupno je podeljeno 267 školskih torbi.

Gore navedeni projekat se od 2009.godine sprovodi uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.