EHO podrška neformalnoj romskoj organizaciji/grupi iz Aranđelovca za opremanje kancelarije

19. Aug 2022.

U okviru projekta „Mobilizacija i razvoj romske zajednice – korak napred“, podržali smo još jednu organizaciju/neformalnu grupu iz Aranđelovca, u vidu donacije za opremanje kancelarije.

Podržane organizacije/neformalne grupe će, pored podrške u vidu opreme, u narednom periodu proći i kroz niz obuka, a sve u cilju jačanja njihovih kapaciteta za rad u zajednici.

Cilj projekta je razvoj kapaciteta predstavnika iz marginalizovanih grupa u partnerskim opštinama u Srbiji kroz bolji pristup uslugama na lokalnom nivou, kao i upoznavanje sa osnovnim ljudskim pravima, mentorstvo i razvoj njihovih sposobnosti, ali i mobilizacijom sopstvenih resursa same zajednice.

Projekat finansira Evangelical Lutheran Church in America