Održan prvi sastanak sa saradnicima na edukativnoj komponenti

29. Aug 2022.

U okviru projekta “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje za marginalizovane grupe” održan je prvi konsultativno/edukativni sastanak mreže spoljnih saradnika na edukativnoj komponenti koju čine nastavnici, pedagozi, pedagoški asistenati i učiteljice, koji su angažovani na projektu.

Sastanak sa temom “Planiranje efikasne podrške učenicima i porodicima do polugodišta školske 2022/2023. godine” je pored projektnog tima vodila i Sonja Miladinović prosvetna savetnica u Školskoj upravi Novi Sad.

Saradnici na edukativnoj komponenti su imali priliku da kroz vođenu diskusiju uporede i razgovaraju o svim izazovima i postignućima a sa ciljem dodatnog osnaživanja i jačanja kapaciteta, kao i unapređivanja rada.

Edukativna komponenta projekta se sprovodi u četiri osnovne i dve srednje škole u Vojvodini. Podrška se kontinuirano pruža za 360 učenika, a cilj ove komponente je poboljšanje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg International iz Nemačke.