Kreativna radionica za žene u PC Šid stanica

Produkti prošlonedeljnih okupacionih radionica

31. Aug 2022.

Tokom prošle nedelje u prihvatnom centru Šid stanica, edukatorke angažovane na projektu “Osnaživanje žena i dece izbeglica” realizovale su kreativnu radionicu pod nazivom “Svežina leta”. U okviru date aktivnosti, u prvom delu žene su pristupile ručnoj izradi vrećica od lana, pamuka i tila, dok su u drugom delu aktivnosti pripremale lavandu nakon čega je usledila i zajednička dekoracija vrećica. Aktivnost se odvijala uz muziku, koju su učesnice odabrale, a na samom kraju je upućena i zahvalnost edukatorkama na organizaciji aktivnosti.

Gore navedeni projekat EHO sprovodi od 2020. godine uz podršku Evangeličke Luteranske Crkve iz Amerike (ELCA), a sa ciljem pružanja podrške ženama, deci i mladima koji borave u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru, kako bi žene razvile svoje radne potencijale i veštine, a deca i mladi razvili svoje induvidualne potencijale, a sa krajnim usmerenjem da se osećaju sigurno i da ne zaborave svoje snove. Trenutno u Republici Srbiji boravi ukupno 6305 izbeglica.