EHO učestvovala na Konferenciji u organizaciji ELCA Amerika

Predstavljanje rezultata rada, projekat Osnaživanje žena i dece izbeglica

01. Sep 2022.

Tokom prethodne nedelje, ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) je organizovala Konferenciju pod nazivom „Bikaming“ („Becoming“). Cilj sedmodnevne Konferencije je bio usmeren na povezivanje ELCA misionara sa različitih delova sveta. Kako Ekumenska humanitarna organizacija predstavlja dugogodišnjeg ELCA partnera, ovom prilikom su predstavljeni rezultati rada u okviru projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“. Projekat se zahvaljući ELCA podršci realizuje od 2020. godine u prihvatnim centrima Šid stanica i Sombor. Takođe predstavljen je i rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici. Tom prilikom su gostima iz Evrope prikazani film Urbana pustinja i produkti rada žena, dece i mladih izbeglica koji borave u pomenutim prihvatnim centrima.

Takođe, u okviru Konferencije otvorene su i mogućnosti da se posete različiti servisi koji su značajni za zajednicu u kojoj se primenjuju. Tako je posećena i Kanoša (Kanosha), u okviru kojeg Grej Velkam Centar (Grace Welcome Center) od 2019. godine realizuje program podrške beskućnicima. Pri poseti centru pored upoznavanja sa detaljima programa podrške, otvorena je i prilika za volonterskim aktivnostima u okviru centra. Aktivnosti su uključivale distribuciju doručka, razgovor sa korisnicima, i pripremu paketa hrane za dalje distribucije.

Nakon sedmodnevih aktivnosti u okviru Konferencije, učesnici su imali priliku da se upozanju sa misionarima Evangeličke Luteranske Crkve iz Amerike, koji svoje službe realizuju širom sveta. Razmena iskustva među učesnicima doprineće postizanju daljih boljih rezultata u radu.

Gore navedena Konferencija održana je u Čikagu, od 22. do 28. avgusta.