Održana obuka „Podrška u radu sa ljudima u pokretu“

13. Sep 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija je u okviru projekta "Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu" realizovala trodnevnu obuku od 09.-11.septembra 2022. u Sremskim Karlovcima za radnice/ke i volontere angažovane u prihvatnim centrima koji su u direktnom kontaktu i radu sa migrantskom populacijom (socijalni radnici, pedagozi, edukatori i drugi stručni saradnici koji pružaju psiho-socijalnu i integracijsku pomoć i podršku) kao i za osobe zaintersovane za rad sa migrantskom populacijom.

Tokom obuke obrađene su sledeće teme: Ko boravi u centrima za azil i prihvatnim centrima u Srbiji? Ranjive grupe u prihvatnim centrima u Srbiji, Principi u humanitarnom radu (CORE standardi) i njihova primena, Šta je psihološka prva pomoć? Kakvi simptomi zahtevaju prvu psihološku pomoć? Koraci u pružanju prve psihološke pomoći i Odnosni sa lokalnim zajednicama i perspektive intergracije i uključivanja...

Obuka je imala za cilj da pomogne angažovanim radnicima u prihvatinim centrima da budu bolje pripremljeni da odgovore na specifične potrebe migranata i/ili maloletnika/deteta bez pratnje u pokretu. 

Obuka je realizovana u prostorijama Ekološkog centra "Radulovački". Obuku su vodile Frančeska Fornari i Slavica Ranisavljev Kovačev.

Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska