Gostovanje u emisiji Dunavsko popodne

27. Sep 2022.

Projektna koordinatorka Borka Vrekić je imala priliku da gostuje u emisiji Dunavsko popodne koja je bila emitovana 20.09.2022. godine na Dunav televiziji. Emisija se bavi aktuelnim društvenim, političkim i ekonomskim temama. Borka je tokom emisije govorila o uslugama socijalne zaštite koje naša organizacija pruža: pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju, pomoć u kući za odrasla i starija lica, lični pratilac deteta, savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge. Takođe je govorila i o projektima koji funkcionišu na bazi volonterstva: Rak info i Zelene dame.

Emisiju možete pogledati ovde: