Poseta iz Pivnica

Gosti iz SEAV crkve iz Pivnica

05. Oct 2022.

U okviru crkvene ekskurzije u Novi Sad, koju je organizovala Slovačka evangelička a.v crkvena opština iz Pivnica, vernici ove opštine, u subotu 1.oktobra 2022. posetili su i našu organizaciju. Skoro četrdeset Pivničana imalo je priliku da obiđu i vide prostor EHO, upoznaju se sa projektima i razgovaraju sa nekoliko zaposlenih osoba. U ime EHO obratila im se direktorka Anna Brtka Valent i ukratko ih upoznala sa istorijatom i tekućim projektima koje EHO sprovodi širom Srbije. Poseban interes  iskazali su za rad sa starima i uslugama koje pružamo u Klubu za seniore, uslugom koju bi i oni uveli u okviru svog dijakonijskog rada. Inače, ova crkvena opština, jedna od najaktivnijih crkvenih opština u okviru Slovačke evengeličke a.v crkve i u svom vlasništvu ima dijakonijski dom „Jan Belanji“, u kome se organizuju razne vrste usluga i pomoći za meštane Pivnica. Naša duga i plodna saradnja sa ovom crkvenom opštinom je i na ovaj način potvrđena , produbljena  i bila je na obostrano zadovoljstvo i radost.