Obeležena Dečija nedelja u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“

Učesnici radionice Sportske aktivnosti

09. Oct 2022.

U toku prethodne nedelje u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ sve aktivnosti su bile usmerene ka obeležavanju Dečije nedelje.

U Osnovnoj školi „Veljko Petrović“ u Begeču održana je likovna radionica u kojoj su učestvovali učenici od 1. do 3. razreda. Tema radionice je bio film „Mala sirena“, koji će biti prikazan na bioskopskim platnima sledeće godine. Deca su iskazala njihovo viđenje i asocijacije na ovaj film. Cilj radionice usemeren je na razvoj dečjeg stvaralaštva, kao i poučavanje dece o vrednostima umetničkog izražavanja.

Tokom proteklog vikenda održane su i radionice Sportske aktivnosti u čiju realizaciju su uključeni volonteri za terensku podršku i vršnjački edukatori, kako bi pružili direktnu podršku deci i mladima na terenu. Cilj aktivnosti je pružiti smislenu organizaciju slobodnog vremena i dati doprinos pri izgradnji inkluzivnog društvenog konteksta.

Projekat „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“, EHO realizuje uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.