Obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja u PC Sombor

12. Oct 2022.

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se u svetu obeležava 10. oktobra, Ekumenska humanitarna organizacija je zajedno sa Centrom za socijalni rad i IOM-om (International Organization for Migration), održala edukativno-kreativnu radionicu u PC Sombor, kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica".

U prvom delu radionice učesnici su govorili o tome šta za njih predstavlja mentalno zdravlje i kako njihov boravak u kampu, kao i sam put koji su prešli, utiče na njihovo mentalno zdravlje.

U drugom delu radionice učesnici su na kreativan način predlagali različite aktivnosti koje bi mogle učiniti boravak u kampu lakšim. Ono što su istakli kao najvažnije za očuvanje mentalnog zdravlja su razgovor sa prijateljima, učestvovanje u radionicama i slušanje muzike. Na radionici je učestvovalo 7 osoba uzrasta od 17 do 25 godina.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).