Obeležen Svetski dan čistih ruku u PC Šid

17. Oct 2022.

Svetski dan čistih ruku se širom sveta obeležava 15. oktobra. Ovaj dan je posvećen podizanju svesti o važnosti čistih ruku, kao i razvoju kulture pranja ruku sapunom, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Razvijena kultura pranja ruku sapunom, automatski znači manju stopu obolevanja od infektivnih bolesti. Dan pranja ruku je prvobitno bio namenjen deci, a sada podstiče i celu populaciju.

U privatnom centru u Šidu, u kutku za decu, edukatorke Ekumenske humanitarne organizacije su obeležile ovaj dan upravo sa najmlađima. Obrazovanje o pranju ruku podrazumevalo je crtanje plakata na zadatu temu, razgovor o higijeni i praktično prikazivanje pravilnog pranja ruku. Nakon radionice, simbolično, deca su dobila paketiće u kojima su bili ručno rađeni sapuni.