EHO i Grad Kragujevac aktivno u prevenciji i borbi protiv diskriminacije

EHO predstavio model AD Kodeksa 14 oktobra 2022 u Kragujevcu

19. Oct 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija i grad Kragujevac,  14. oktobra 2022 u Kragujevcu, predstavili Antidiskriminacioni kodeks, namenjen državnim službenicima kao pomoć u radu, u cilju zaštite ljudskih prava, prevencije i borbe protiv diskriminacije.

Kodeks je nastao kao rezultat projekta „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“, koji uz podršku švajcarske organizacije HEKS/EPER, sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada u partnerstvu sa 11 lokalnih samouprava u Srbiji. Model Kodeksa, zasnovan na odredbama Zakona o zabrani diskriminacije u Republici Srbiji, je dostavljen svim partnerskim lokalnim samoupravama kako bi prilagodili lokalnim pravnim okvirima, usvojili i koristili u svom radu.

Grad Kragujevac je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je usvojila ovaj važan instrument u promociji ljudskih prava. Usvajanjem Antidiskriminacionog kodeksa, Kragujevac je  postao prva jedinica lokalne samouprave u Srbiji i primer dobre prakse u borbi protiv diskriminacije, a koji će, očekuje se, slediti i ostale lokalne samouprave.

Cilj Kodeksa je preveniranje i borba protiv stavova i ponašanja koji potencijalno vode prema diskriminatornom ponašanju. On će omogućiti bolju i kvalitetniju razmenu informacija, posebno među zaposlenima i rukovodiocima u javnim institucijama, artikulišući pravilno ponašanje i odgovornost čime se jača međusobno poštovanje, senzibilisanost prema različitostima i inkluzija socijalno ugroženih sugrađana.

Realizaciju projekta podržava HEKS/EPER, Švajcarska.

Više u drugim medijima:

https://www.youtube.com/watch?v=xcxilV8Jlp4

https://www.infokg.rs/info/kragujevac-prvi-u-srbiji-usvojio-antidiskriminacioni-kodeks.html

https://www.b92.net/lokal/kragujevac/drustvo-kragujevac-stiti-prava-prvi-u-srbiji-usvojio-kodeks-2229182

https://www.glassumadije.rs/donet-antidiskriminacioni-kodeks-u-kragujevcu/

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/kragujevac-prvi-u-srbiji-usvojio-antidiskriminacioni-kodeks/

https://www.infokg.rs/info/kragujevac-prva-lokalna-samouprava-koja-usvaja-antidiskriminacioni-kodeks.html