Svetski dan čistih ruku u PC Sombor

21. Oct 2022.

Svetski dan čistih ruku je posvećen povećanju svesti o značaju pravilnog pranja ruku sapunom, kao efikasnog načina sprečavanja bolesti. Ovaj dan se u širom sveta obeležava 15. oktobra. Upravo ovim povodom, kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica", u Prihvatnom centru u Somboru, održana je edukativno-kreativna radionica sa decom koja borave u kampu.

Deci je objašnjen značaj higijene ruku i celog tela. Nakon razgovora sa decom, usledila je kreativna radionica, koja je podrazumevala kreiranje postera na datu temu. Na kraju su deca uz pomoć vode i sapuna demonstrirala pravilno pranje ruku.

Ovaj dan predstavlja podsetnik da je pravilno pranje ruku jedan od najboljih koraka za izbegavanje širenja zaraza i klica.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).