Potpisani memorandumi o saradnji sa školama

10. Nov 2022.

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije potpisan je Memorandum o saradnji sa šest škola koje su uključene u realizaciju projekta “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa”. Memorandum je potpisan sa četiri osnovne škole i to: “Dušan Radović” iz Novog Sada, “Petar Petrović Njegoš” iz Zrenjanina, “Matko Vuković” iz Subotice, “Ivo Lola Ribar” iz Rume, kao i sa Srednjom mašinskom školom i Tehničkom školom “Pavle Savić” iz Novog Sada. Ovaj memorandum predstavlja okvir za implementaciju aktivnosti čiji je cilj unapređenje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Ovom prilikom, školama je donirana oprema u zavisnosti od potreba škola, kao što su: računari, projektori, štampači, interaktivne table, a koja će se koristiti kao tehnička podrška za projektne aktivnosti.

Ovaj projekat Ekumenska humanitarna organizacija je započela u julu ove godine uz podršku nemačkih organizacija Brot für die Welt i Diakonie Württemberg/Hoffnung für Osteuropa.