Međunarodni dan tolerancije i dan deteta u PC Šid

18. Nov 2022.

Kako je Generalna skupština UN 1996. godine usvojila rezoluciju, 16. novembar je proglašen Međunarodnim danom tolerancije. Upravo se svake godine na ovaj dan, podsećamo da tolerancija može obezbediti opstanak mešovitih zajednica u svakom regionu zemaljske kugle.

Međunarodni dan deteta se obeležava 20. novembra, a ustanovljen je od strane Generalne skupštine UN, 1954. godine. Ovaj dan je osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom, kao i dobrobit dece širom sveta.

Tim povodom je nekoliko organizacija među kojima je i EHO, kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“,  u saradnji sa lokalnim školama, organizovalo niz dešavanja tokom protekle nedelje. Održani su forumi školskih parlamenata, sportska takmičenja, promocije, likovni i literarni konkursi, kao i priredba u Kulturnom centru. U sve navedene aktivnosti uključena su i deca koja borave u Prihvatnom centru Šid.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA)