Poseta školama uključenim u projekat

 Baranda / Osnovna škola „Zoran Petrović“

25. Nov 2022.

Podrška obrazovanju deci koja dolaze iz porodica nižeg socioekonomskog statusa uspešno se već šestu godinu pruža u osnovnoj školi „Zoran Petrović“ u Sakulama, dok se od ove godine projekat realizuje i u osnovnim školama „Jovan Jovanović Zmaj“ u Aleksinačkom Rudniku i „Vuk Karadžić“ u Vranju. Ove tri škole, od njih ukupno 14, deo su projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“ koji Ekumenska humanitarna organizacija implementira uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt. Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno ugrožene dece i one koje pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju.

Prilikom posete školama projektni tim je razgovarao sa direktorima škola, nastavnim osobljem i stručnim saradnicama zaduženim za realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti, lokalnim saradnicama te učenicima i učenicama koji su obuvaćeni projektnom podrškom. Obavljen je monitoring projektnih aktivnosti i razmenjena su iskustva i naučene lekcije.