Predavanje o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

01. Dec 2022.

U prostorijama naše organizacije, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava - A 11 i Praxis su u petak, 25. novembra, održali predavanje o pružanju besplatne pravne pomoći, sa fokusom na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i na njegove nedostatke iz ugla NVO (kao pružaoca BPP) i korisnika.

Ekumenska humanitarna organizacija, kroz projekat "Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022", sprovodi aktivnosti usmerene ka jačanju kapaciteta lokalnih opštinskih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć i informisanju socijalno ugroženih o pravima na različite vrste podrške i pomoći.

Predavanju su prisustvovali predstavnici projektnih partnerskih opština.

Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska.