Obeležen Svetski dan volontera

Obeležen Svetski dan volontera

05. Dec 2022.

Na današnji dan, 05.12. se širom sveta obeležava Svetski dan volontera, još od 1985. godine, kada je proglašen na sednici Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija. Svaki treći čovek u svetu se bavio volonterskim radom i time postao „čovek dobre volje“.

Tokom prethodne nedelje, a u susret 5. decembru volonteri koji su angažovani na projektu „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“, učestvovali su u podeli novogodišnjih paketića u naselju Adice, deci koja su redovno pohađala radionice tokom godine. Takođe, pored paketića, deca i ostali učesnici su dobili i zahvalnice. Pored ove aktivnosti, uskoro će se održati i predstava u prostorijama EHO-a, na kojoj će biti dodeljeni ostali paketići.

Od samog početka projekta volonteri su predstavljali glavnu pokretačku snagu, bez čije pomoći veliki broj aktivnosti ne bi bio sproveden. Veliki broj volontera je od 2009. godine, kada se i započelo sa implementacijom projektnih aktivnosti bio uključen u projektne aktivnosti. Kako bi smo izrazili zahvalnost njihovom radu i trudu, volonterima su takođe podeljene zahvalnice, kao mali znak pažnje njihovom velikom doprinosu.

Aktivnosti navedenog projekta Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.