Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u PC Šid

Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava u PC Šid

12. Dec 2022.

Međunarodni dan ljudskih prava  se obeležava širom sveta, 10. decembra, a ove godine pod motom "Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve". Obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je 1950. godine na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba na svetu. Ona se stiču rođenjem, nedeljiva su i neotuđena, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno i etničko poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koji drugi status.

U privatnom centru Šid, edukatorke EHO - a su kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" održale su radionicu na temu "Ljudska prava". Sa decom se vodio dijalog o pravima, postavljeno je pitanje šta za njih predstavljaju prava, a zatim su dali svoj doprinos crtanjem na pomenutu temu.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).